Among Us - Red Crewmate ลืมรหัสผ่าน? - HACKERTH

ไปที่เนื้อหา

Announcement

สมัครใช้งานและล็อคอินอยู่ด้านบนซ้ายมือ


ภาพที่โพสต์Welcome To HACKERTH ! Please Avoid Spamming or else you will be banned!ภาพที่โพสต์


ภาพที่โพสต์วิธีใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานใหม่ ภาพที่โพสต์


ลืมรหัสผ่าน?

หากคุณลืมรหัสผ่านของคุณ คุณสามารถใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อรีเซ็ตและตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ได้ กรุณาป้อนรหัสผู้ใช้งานหรืออีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง (caseinsensitive) หลังจากยืนยันแบบฟอร์มแล้ว คุณจะได้รับอีเมล์จากระบบเพื่อยืนยันว่าคุณได้ทำการยื่นคำร้องนี้เองเพื่อป้องกันอันตราย นอกจากนี้ในอีเมล์จะมีลิงค์ที่คุณจะต้องคลิกและทำตามคำแนะนำต่อไปด้วย

กู้คืนรหัสผ่าน

หรือ ยกเลิก