แจ้ง USER และ {ลิงค์ เฟสบุ๊ค และ ชื่อ เฟสบุ๊ค} ตัวอย่าง GAMESTEP1>https://www.facebook.com/bypassxigncode 30/05/2560 ให้แจ้งแบบนี้

วิธีค้นหาชื่อตัวเองให้เข้าไปแล้วกด Ctrl+F แล้วใส่ชื่อตัวเอง
พร้อมแจ้ง USER และ {ลิงค์ เฟสบุ๊ค และ ชื่อ เฟสบุ๊ค} ตัวอย่าง "GAMESTEP1>https://www.facebook.com/bypassxigncode 30/05/2560" ทางเราจะได้ดึงเข้ากลุ่ม ได้ถูกคน !
ตรวจสอบ ชื่อในเว็บที่แจ้งเข้ามา ทางเราจะตรวจอย่างระเอียด
ไครก็อปปี้ ตัวอย่าง ตามที่แจ้ง ขอให้ ตัวอ้วน ควยดำ ตัวเหม็น ขอสั้น ควยกุด !